MAXene Powder

Ti3SiC2 MAXene Powder
(0)

seller
Ti3SiC2

Purity
98
Ingredient
Ti3SiC2